aktualita

Program Bohušovice - Velikonoce 2023

Svatý týden a Velikonoční oktáv

Římskokatolická farnost Bohušovice nad Ohří

  • Květná neděle

2.4. 9:30 Mše svatá

  • Velký pátek

7.4.

11:00 Křížová cesta se skauty "Bohušovice - Doksany"

12:00 Možnost přidat se u kaple v Brňanech

15:00 zakončení při velkopátečních obřadech v Doksanech. V případě nepřízně počasí proběhne křížová cesta v kostele v Bohušovicích.

20:00 Adorace u Božího hrobu v Bohušovicích (končí 8.4. v 10:00)

  • Neděle Zmrtvýchvstání Páně

9.4. 9:30 Mše svatá

  • Čtvrtek v oktávu velikonočním

13.4. 18:00 Adorace; 19:00 Mše svatá

  • Neděle Božího milosrdenství

16.4. 9:30 Mše svatá

(Na ostatní obřady Svatého týdne jste zváni do Doksan, nebo můžete využít program v okolních farnostech. Zájemci o odvoz do Doksan kontaktujte P. Zdíka)

 

Zpět na obsah