Farnost Doksany

Kostely

Klášterní kostel Narození Panny Marie a další kostely v okolí Doksan

kostel

Doksany

Kostel Narození Panny Marie

Historie klášterního kostela Narození Panny Marie v Doksanech začíná s přípravou založení kanonie sester premonstrátek. Základní kámen klášterního kostela byl zřejmě položen v roce 1144 a zhruba o rok později na toto místo, do provizoria, přišly první sestry z kláštera v porýnském Dünwaldu. Uvádí se, že nedokončenou stavbu konsekroval 19. září 1145 olomoucký biskup Jindřich Zdík. V Doksanech vznikla románská trojlodní bazilika, která však již kolem roku 1200 musela být opravována a své prožila i za husitských válek. Po několikeré opravě se chrám dočkal začátkem 18.

Více informací
Kostel Narození Panny Marie
Kostel Narození Panny Marie
Kostel Narození Panny Marie
Kaple Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého

Brňany

Kaple Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého

Kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné a sv. Janu Nepomuckému byla původně postavena v barokním stylu. Založena byla v roce 1723. V 19. století byla pseugoticky přestavěná.

Kaple patří pod duchovní správu farnosti Bohušovice nad Ohří a bohoslužby o prvních sobotách v měsíci v ní slouží premonstráti z Doksan.

Více informací
Kaple Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Václava

Keblice

Kaple sv. Václava

Ke stavbě kaple sv. Václava v Keblicích udělil svolení dekretem z 26. června 1694 litoměřický biskup Jaroslav Šternberk. Původní kaple byla vystavěna v barokním slohu. 

Protože hrozilo zřícení keblické kaple, bylo v roce 1868 z usnesení tehdejšího výboru obce rozhodnuto o její opravě. Hrozilo totiž její úplné zřícení. Na tuto opravu přispěl i císař Ferdinand I. Do současné podoby kaple výrazně zasáhla adaptace z roku 1898, které se ujal keblický zednický mistr Josef Mareš.

Více informací
Kaple sv. Václava