Bohoslužby Doksany

Program Doksany

V současné situaci není omezen počet účastníků bohoslužeb.

Je třeba dodržovat následující opatření:

- každý účastník musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku)

- ve vnitřních prostorech je třeba dodržovat rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti)

- účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce

 

Pravidelné bohoslužby v Doksanech:

PONDĚLÍ

  • Mše svatá v 7:00 (kaple sester premonstrátek)

ÚTERÝ

  • Mše svatá v 7:00 (kaple sester premonstrátek)

STŘEDA

  • Mše svatá v 7:00 (kaple sester premonstrátek)

ČTVRTEK

  • Mše svatá v 7:00 (kaple sester premonstrátek)

PÁTEK

  • Mše svatá v 18:00 (kostel) - první pátky v měsíci ve 20:00 (pokud není oznámena změna)

SOBOTA

  • Mše svatá v 7:00 (kaple sester premonstrátek)

NEDĚLE

  • Mše svatá v 11:00 (kostel)