První pátky

První pátky

Každý první pátek v měsíci se v klášterním kostele koná mše svatá a po ní následuje adorace. Modlíme se za kněžská, řeholní a manželská povolání. Mše začíná ve 20:00. Přede mší i po mši je možnost přistoupit ke svátost smíření.

Bezprostředně na mši navazuje adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Po litaniích k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se v některých měsících (bude oznámeno) bude konat světelný eucharistický průvod na nádvoří před kostelem. Slavnost ukončuje svátostné požehnání.