První pátky

První pátky

Každý první pátek v měsíci se v klášterním kostele koná mše svatá s eucharistickou poutí. Modlíme se za kněžská a řeholní povolání a za rodiny.

V červnu (4.6.) proběhne mše svatá od 18:00. Po ní bude následovat adorace v kostele. Eucharistický průvod v červnu nebude.

Pokud nebude oznámeno jinak, od července 2021 se vrátíme k tradičnímu programu: 19:30 modlitba růžence; 20:00 mše svatá, na kterou zveme dle možností hosty. Bezprostředně na mši navazuje adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Po litaniích k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se koná světelný eucharistický průvod na nádvoří před kostelem, a bezprostředně po návratu do kostela následuje svátostné požehnání. 

Po ukončení programu v kostele cca 21:30 hod. je pro všechny připraveno malé občerstvení.