Doksany info

Základní informace o farnosti

  • Římskokatolická farnost Doksany, Doksany 1, Doksany, 41182, IČO: 62769740

    Číslo účtu: 233354619/0300

  • Historie

Doksanská farnost vznikla až v roce 1782 po zrušení kláštera, klášterní kostel Narození Panny Marie se stal kostelem farním. Předtím byly Doksany přifařeny k Dolánkám. Na farách s patronátním právem doksanského kláštera bývali faráři strahovští premonstráti, a toto uspořádání zůstalo i po roce 1782. Bezprostředně po zrušení kláštera působil ve farnosti jako kaplan František König, prvním doksanským farářem byl Vincenc Václav Ippold. Premonstráti působili ve farnosti i po likvidaci Strahovského kláštera v roce 1950, pouze v 80. letech byla spravována excurrendo z Budyně nad Ohří.

K zajímavým osobnostem mezi doksanskými faráři patřil Evermod Vladimír Balcárek (1885-1974), přítel katolického kněze a básníka Jakuba Demla. Balcárek působil v Doksanech v letech 1924-1968, a také zde dožil. Jako vystudovaný archivář a znalec umění se zajímal o historii Doksan, v roce 1929 vydal vlastním nákladem stručného průvodce po klášteře.

  • Současnost

V areálu původního kláštera sester premonstrátek se dnes nacházejí tři instituce. Velká část kláštera, která byla po josefinských reformách využívána jako zámek, dnes patří státu a je spravována Úřadem pro zastupování státu. Po obnově komunity sester premonstrátek se zrekonstruovala část budov, které byly v minulosti využívány pro zemědělské účely a téměř zdevastovány. V této části žijí a spravují ji sestry premonstrátky. Třetí institucí, která v areálu kláštera působí, je Římskokatolická farnost Doksany. Ta spravuje faru a kostel.

Farnost je spravována premonstráty ze Strahovského kláštera, kterým je svěřena duchovní péče v několika okolních farnostech a k nim přilehlých obcích. V Doksanech je každý den slavena mše svatá buď v kostele, nebo v kapli sester premonstrátek. V některých dnech je mimo Doksany pravidelně sloužena mše i v Bohušovicích, Brozanech, Terezíně, Libotenicích, Brňanech a Keblicích (viz sekce Bohoslužby v okolí). Na příležitostné bohoslužby (poutě, výročí posvěcení kostela, májové pobožnosti apod.) v našich farnostech i přilehlých obcích budete upozorněni v sekci "Aktuálně".

Kostel není z důvodu bezpečnosti otevřen přes den pro veřejnost. Po domluvě s administrátorem farnosti však rádi umožníme přístup do kostela k osobní modlitbě.

Informace o možnostech prohlídky naleznete zde.

Ve farnosti probíhají přípravy ke svátostem, výuka náboženství, biblické hodiny, katecheze a individuální duchovní doprovázení. V případě zájmu o duchovní službu, nebo s případnými dotazy se neváhejte obracet na administrátora farnosti.