Doksany info

Základní informace o farnosti

  • Římskokatolická farnost Doksany, Doksany 1, Doksany, 41182, IČO: 62769740

    Číslo účtu: 233354619/0300

  • Historie

Doksanská farnost vznikla až v roce 1782 po zrušení kláštera, klášterní kostel Narození Panny Marie se stal kostelem farním. Předtím byly Doksany přifařeny k Dolánkám. Na farách s patronátním právem doksanského kláštera bývali faráři strahovští premonstráti, a toto uspořádání zůstalo i po roce 1782. Bezprostředně po zrušení kláštera působil ve farnosti jako kaplan František König, prvním doksanským farářem byl Vincenc Václav Ippold. Premonstráti působili ve farnosti i po likvidaci Strahovského kláštera v roce 1950, pouze v 80. letech byla spravována excurrendo z Budyně nad Ohří.

K zajímavým osobnostem mezi doksanskými faráři patřil Evermod Vladimír Balcárek (1885-1974), přítel katolického kněze a básníka Jakuba Demla. Balcárek působil v Doksanech v letech 1924-1968, a také zde dožil. Jako vystudovaný archivář a znalec umění se zajímal o historii Doksan, v roce 1929 vydal vlastním nákladem stručného průvodce po klášteře.

  • Současnost

V areálu původního kláštera sester premonstrátek se dnes nacházejí tři instituce. Velká část kláštera, která byla po josefinských reformách využívána jako zámek, dnes patří státu a je spravována Úřadem pro zastupování státu. Po obnově komunity sester premonstrátek se zrekonstruovala část budov, které byly v minulosti využívány pro zemědělské účely a téměř zdevastovány. V této části žijí a spravují ji sestry premonstrátky. Třetí institucí, která v areálu kláštera působí, je Římskokatolická farnost Doksany. Ta spravuje faru a kostel.

Farnost je spravována premonstráty ze Strahovského kláštera, kterým je svěřena duchovní péče v několika okolních farnostech a k nim přilehlých obcích. V Doksanech je každý den slavena mše svatá buď v kostele, nebo v kapli sester premonstrátek. V některých dnech je mimo Doksany pravidelně sloužena mše i v Bohušovicích, Brozanech, Terezíně, Libotenicích, Brňanech a Keblicích (viz sekce Bohoslužby v okolí). Na příležitostné bohoslužby (poutě, výročí posvěcení kostela, májové pobožnosti apod.) v našich farnostech i přilehlých obcích budete upozorněni v sekci "Aktuálně".

Kostel není z důvodu bezpečnosti otevřen přes den pro veřejnost. Po domluvě s administrátorem farnosti však rádi umožníme přístup do kostela k osobní modlitbě.

Informace o možnostech prohlídky naleznete zde.

Ve farnosti probíhají přípravy ke svátostem, výuka náboženství, biblické hodiny, katecheze a individuální duchovní doprovázení. V případě zájmu o duchovní službu, nebo s případnými dotazy se neváhejte obracet na administrátora farnosti.

Na webu používáme pouze takové cookies, aby byla zajištěna základní funkčnost webu. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně, zejména přehrávání videa. Konkrétně se jedná o cookies třetí strany ukládané doménou youtube.com.