Nábožko

Nábožko – děti

Výuka náboženství pro děti 1. stupně ZŠ ve farnosti Doksany probíhá podle pedagogiky Franze Ketta. Více zde.

Skupinky:

  • Mladší děti 1. stupeň (1.-3. třída)
  • Příprava na 1. svaté přijímání (zpravidla děti kolem 3. třídy)
  • Starší děti 1. stupeň (4.-5. třída)
  • Starší děti 2. stupeň (6.-9. třída)

Výuku vede P. Zdík a Katka Kroupová. Účast rodičů při hodinách náboženství je možná a vítaná. Zájemci o přihlášení dětí kontaktujte P. Zdíka (731 402 403, farnost.doksany@dltm.cz).