Ohlášky

Ohlášky

  • Neděle 27.11. - 1. neděle adventní. Při mši svaté se budou žehnat adventní věnce. Na faře v Bohušovicích bude náboženství od 16:30.
  • O adventních sobotách budou v kostele bývat roráty - 3.12., 10.12. a 17.12.
  • Středa 30. listopadu - svátek sv. Ondřeje, apoštola.
  • Pátek 2.12. - první pátek v měsíci. ZMĚNA: mše začíná v 18:00.
  • Sobota 3.12. - památka Sv. Františka Xaverského, kněze. Mše v Brňanech v 18:15.
  • Neděle 4.12. - 2. neděle adventní. Svatomikulášská pouť v Bohušovicích - po mši mikulášská nadílka pro děti.
  • Pondělí 5.12. - mše v Keblicích v 15:00.