Ohlášky

Ohlášky

  • Úterý 15. června - památka sv. Víta, mučedníka.
  • Středa 16. června - památka sv. Isfrída, biskupa premonstrátského řádu.
  • Středa 16. června - závěreční biblická hodina ke knize Job. Probíhá přes aplikaci Zoom od 20:00.
  • Pátek 18. června - příprava biřmovanců od 18:30.
    • Neděle 20. června - příprava na 1. svaté přijímání od 16:30.