Ohlášky

Ohlášky

  • Neděle 15. května - 5. neděle velikonoční
  • Neděle 15. května - příprava na 1. svaté přijímání - 16:30 fara Doksany
  • Pondělí 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
  • Čtvrtek 19. května - příprava na 1. svaté přijímání - 16:30 fara Doksany
  • Od 20. - 28. května bude P. Zdík v zahraničí na exerciciích. Zástupy na bohoslužby jsou zajištěny, v neodkladných případech můžete volat na jeho telefon (731402403).
  • Neděle 22. května - 6. neděle velikonoční. Tato neděle je zasvěcená modlitbám za pronásledované křesťany.

    Proběhne sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

  • Stále můžete přispívat na nové ozvučení bohušovického kostela. Celková cena je 150.000,-. Jako farnost se podílíme částkou 50.000,-. Zbytek nám uhradil Strahovský klášter. Příspěvek můžete vložit do košíčku u sochy Panny Marie, nebo jej předat administrátorovi farnosti. Je možné si požádat o potvrzení o daru.