Spolčo

Spolčo – mládež

  • V současnosti Strahovský klášter renovuje faru v Bohušovicích, kde má zázemí nejen farnost, ale také skauti a skautky. V Bohušovicích se koná většina akcí pro mládež. Informace o Skautech Evropy (a kontakty na litoměřická střediska sv. Anežky České a sv. Štěpána) naleznete zde.
  • Společenství pro mládež 2. stupně ZŠ (6.-9. třída) probíhá v Litoměřicích. 
  • Ve farnosti Doksany začne od 1. května 2021 příprava na biřmování.
  • Nejen pro mládež začne program "Anglicky o Kristu". Jedná se o kombinaci lekce angličtiny a biblické hodiny. Budeme rozjímat nad biblickými texty s použitím anglické i české Bible. Při každém setkání si poslechneme a přeložíme anglické křesťanské písně (od amerických, britských a irských interpretů). Program začne ihned poté, co to epidemiologická situace dovolí.
  • Zájemci se mohou přihlásit P. Zdíkovi (731 402 403; farnost.doksany@dltm.cz).