Spolčo

Spolčo – mládež

  • V současnosti Strahovský klášter renovuje faru v Bohušovicích, kde má zázemí nejen farnost, ale také skauti a skautky. V Bohušovicích se koná většina akcí pro mládež. Informace o Skautech Evropy (a kontakty na litoměřická střediska sv. Anežky České a sv. Štěpána) naleznete zde.
  • Společenství pro mládež 2. stupně ZŠ (6.-9. třída) probíhá v Litoměřicích. 
  • Nejen pro mládež plánujeme nová setkání v rámci programu "Anglicky o Kristu". Jedná se o kombinaci lekce angličtiny a biblické hodiny. Budeme rozjímat nad biblickými texty s použitím anglické i české Bible. Při každém setkání si poslechneme a přeložíme anglické křesťanské písně (od amerických, britských a irských interpretů). V případě zájmu začne program na jaře 2023.
  • Jednou za dva měsíce probíhá v roce 2023 na faře v Bohušovicích setkávání vysokoškolské mládeže.
  • Zájemci se mohou přihlásit P. Zdíkovi (731 402 403; farnost.doksany@dltm.cz).