O.Praem.

Premonstrátský řád

aaa

Premonstrátská spiritualita

Communio, Contemplatio, Actio, Stabilitas

Jsou různé způsoby, jakými se definuje spiritualita premonstrátského řádu. Zde nabízíme krátké definice pojmů: communio (společenství), stabilitas (stálost, věrnost), contemplatio (kontemplace), actio (činný život, služba).

Více informací
Communio
aaa

Sv. Norbert

Zakladatel řádu

„Vyvolená nádoba naplněná Duchem svatým; veliký přítel Boží; statečný bojovník, který zápasil s dávným drakem; anděl míru; hlasatel pokání; mocný slovem i skutkem, znameními i zázraky...“ (ukázka z antifony o sv. Norbertovi)

  Více informací
  Norbert
  aaa

  Sv. Augustin

  Řehole

  „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“

  (sv. Augustin, Vyznání)
   

  Více informací
  Augustin
  aaa

  Premonstrátští svatí

  Naši svatí

  Celé dějiny církve jsou poznamenány muži a ženami, kteří svou vírou, láskou a svým životem byli majákem pro četné generace a jsou jím také pro nás. Světci vyjevují různými způsoby mocnou a proměňující přítomnost Vzkříšeného. (papež Benedikt XVI.)

  Svatost, tj. je pravý a šťastný život, je opravdu možný i pro tebe. Nech, aby milost tvého křtu přinesla ovoce. A nejedná se o kopírování života druhých, protože každý má svůj život a své místo na zemi, jedná se o to, abys díky Boží milosti vytvořil mnoha gesty tu svatost, ke které tě Bůh povolal. (papež František)

  Více informací
  Svatí