Doprovázení

Duchovní doprovázení

Ve farnosti Doksany je možno požádat o duchovní doprovázení. Jedna se o duchovní rozhovor, při němž doprovázející i doprovázený/á věnují pozornost Bohu a jeho milosti v životě doprovázené osoby. Pravým průvodcem při těchto setkáních je Duch svatý. Téma hovoru si volí doprovázená osoba.

„Jeden duchovní průvodce na setkání duchovně doprovázejících poznamenal toto: Duchovní doprovázení je jako rýžování zlata. Doprovázená osoba se dostaví a společně se ponoříme do řeky jeho života a vytahujeme z ní všechno možné. Kamínky všech velikostí – nikdy nevím, co vytáhneme příště – všelijaké konflikty a problémy; a pak se na dně rýžovací pánve, jak kroužíme vodou a vyléváme kamínky, z ničeho nic objeví zrníčko nebo valounek ryzího zlata. Toto je silná, úchvatná metafora vyjadřující proces duchovního doprovázení. Doprovázející a doprovázený se při každém setkání dívají společně na všechno – ať už je ve vodě na rýžovací pánvi cokoli. Doprovázející přijímá život doprovázeného a vše, co v tomto životě je, a pomáhá mu zamýšlet se nad oním zlatem mezi vším tím balastem konfliktů, bloků a uvíznutí na mrtvém bodě. Obratný a nadaný doprovázející těmto zlatým kouskům věnuje úctu, čas, zájem a pozornost, dokud si doprovázený neuvědomí, o kolik cennější a významnější jsou tyto ždibíčky zlata – okamžiky, kdy člověk zakusil Boží milost a Ducha – než všechny ty neřešitelné či problematické oblasti jeho života."

Janet K. Ruffing, R.S.M. z knihy „Spiritual Direction – Beyond the Beginnings“

  • Zájemci o duchovní doprovázení mohou kontaktovat P. Zdíka (731 402 403; farnost.doksany@dltm.cz). P. Zdík absolvoval dvouletý kurz Formace k duchovnímu doprovázení ve philadelphském centru Cranaleith v USA.