Keblice

Keblice

Ke stavbě kaple sv. Václava v Keblicích udělil svolení dekretem z 26. června 1694 litoměřický biskup Jaroslav Šternberk. Původní kaple byla vystavěna v barokním slohu. 

Protože hrozilo zřícení keblické kaple, bylo v roce 1868 z usnesení tehdejšího výboru obce rozhodnuto o její opravě. Hrozilo totiž její úplné zřícení. Na tuto opravu přispěl i císař Ferdinand I. Do současné podoby kaple výrazně zasáhla adaptace z roku 1898, které se ujal keblický zednický mistr Josef Mareš.

V roce 1906 byl interiér obohacen o křížovou cestu, kterou darovala keblická porodní bába Marie Hofmanová a na svátek sv. Václava byla v roce 1906 posvěcena R.D. Františkem Weichmannem.

Pro havarijní stav střechy a narušení prvků krovové konstrukce červotočem rozhodlo zastupitelstvo obce Keblice v lednu 2011 o kompletní rekonstrukci, která proběhla v letech 2012-2013 s využitím dotace z Programu rozvoje venkova. Při této rekonstrukci byla z „makovice“ ve věžičce kaple vyjmuta schránka, ve které se nalézaly dobové mince, rukopisy, tiskoviny a osobní dopis mistra Stahra, klempíře z Terezína. Tyto materiály odkazující na rekonstrukci z roku 1898, byly doplněny o poselství z roku 2013 a vráceny zpět do makovice.

Po dokončené opravě kapli znovu požehnal generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl při bohoslužbě v předvečer svátku sv. Václava dne 27. září 2013.