aktualita

Program Doksany - Velikonoce 2023

Svatý týden a Velikonoční oktáv

Římskokatolická farnost Doksany

  • Květná neděle

2.4. 11:00 Mše svatá

  • Zelený čtvrtek

6.4. 18:00 Mše na památku Večeře Páně

  • Velký pátek

7.4. 15:00 Velkopáteční obřady

  • Bílá sobota

8.4. 19:00 Velikonoční vigilie

  • Neděle Zmrtvýchvstání Páně

9.4. 11:00 Mše svatá

  • Pondělí velikonoční

10.4. 7:00 Mše svatá v kapli sester premonstrátek

  • Pátek v oktávu velikonočním

14.4. 18:00 Mše svatá

  • Neděle Božího milosrdenství

16.4. 11:00 Mše svatá

Zpět na obsah