O.Praem.

Premonstrátský řád

aaa

Historie

K pramenům

V dějinách Církve můžeme pozorovat jednu skutečnost: když klesala a potřebovala se znovu nadechnout a obnovit síly, poslal jí Bůh vždycky takové muže a ženy, kteří svůj život odevzdali zcela Bohu a bližním a potřebnou reformu provedli. Jejich dílo – postavené na pevné skále Kristova učení – přetrvalo věky a nezaniklo, ač v minulosti dávné i zcela nedávné bylo vystaveno mohutným náporům nepřátelských živlů.

Více informací
Historie
aa

Premonstrátská inspirace

Doporučujeme

V poslední době vyšlo několik zajímavých titulů knih a cd. Byly také připraveny zajímavé pořady. Na některé z nich v této sekci chceme upozornit. Při návštěvě Doksan a dalších premonstrátských míst si některé z nich můžete zakoupit. Při osobním setkání se s vámi rádi podělíme o další duchovní materiály z naší dílny.

Více informací
Inspirace
aaa

Laus Dei in choro

Chvála Boha v chóru

LAUS DEI IN CHORO. Je to základní heslo kanovníků, jejich základní program života a kámen spirituality. Chvála Boha v chóru (chórovým způsobem).

Můžeš se klidně ptát, jestli to stačí? Jestli je to třeba? Jestli dnes církev nepotřebuje spíš činnější povolání? Potom máš možná toto činnější povolání ty.

Církev povolání kanovníků a kanovnic střeží spolu s ostatními formami a je jisté, že je to pro povolaného cesta spásy. Tito povolaní, žijí-li v pravdě, jsou tu chtěni Bohem. Jejich „činnost“ přispívá k plné kráse Kristovy snoubenky.

Více informací
Laus Dei