aktualita

Program Doksany a Bohušovice - září 2022

Srdečně zveme
  • 2. září - PRVNÍ PÁTEK. Mše svatá od 20:00 s následnou adorací a průvodem. Host P. Konstantin Petr Mikolajek, O.Praem - farář z Říčan u Prahy.
  • 6. září - KONCERT (ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL) v Bohušovicích na Ohří. Adam Viktora (varhany), Gabriela Eibenová (soprán). Kostel sv. Prokopa a Mikuláše - 17:30.
  • 10. září - KONCERT V DOKSANECH ve 14:00. Smyčcové kvarteto českých filharmoniků, Ondřej Vrabec a Klára Dohnalová - lesní rohy. Benefiční koncert na podporu obnovy doksanských varhan.
  • 10. září - FARNÍ SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ. Fara Doksany - 18:30.
  • 11. září - POUŤ V DOKSANECH. Poutní mši svatou bude v klášterním kostele Narození Panny Marie sloužit v 11:00 P. Christián Martin Pšenička, O.Praem - vicerektor Arcibiskupského semináře v Praze. Při mši přistoupí poprvé k 1. svatému přijímání Alex Little.
Zpět na obsah