Dolánky

Na návrší nad pravým břehem Ohře byl postaven zřejmě ve 13. století gotický kostelík. Po poškození za třicetileté války nahrazen roku 1675 novou stavbou filiálního kostela, který byl po zrušení doksanského kláštera povýšen na farní. Projektantem stavby byl zřejmě Antonio della Porta, autor řady raně barokních staveb v širším okolí.

Kostel v posledních letech nebyl využíván kvůli obavám z bezpečnosti. V bočních stěnách a v klenbě kostela se objevily výrazné praskliny. Na přelomu let 2020/2021 proběhlo několik údržbových a úklidových brigád na kostele, v okolí kostela i uvnitř kostela. Na začátku roku 2021 kostel navštívil statik a bylo provedeno několik zásahů, které umožní pozorovat charakter a stav prasklin. Na základě výsledku pozorování bude zvolena některá z navržených variant pro statické zajištění kostela a administrátor farnosti plánuje ve spolupráci s litoměřickým biskupstvím věnovat kostelu další péči. Zároveň probíhají ve spolupráci s diecézním organologem práce na záchraně varhan a plánuje se další čištění interiéru kostela.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do péče o tento kostel a jeho okolí. Zvlášť děkujeme brigádníkům z farností Doksany a Bohušovice, skautům z litoměřického střediska Skauti Evropy a všem příznivcům z obce Dolánky.