Farnost Doksany

Kostely

Klášterní kostel Narození Panny Marie a další kostely v okolí Doksan

kostel

Dolánky

Kostel sv. Jiljí

Na návrší nad pravým břehem Ohře byl postaven zřejmě ve 13. století gotický kostelík. Po poškození za třicetileté války nahrazen roku 1675 novou stavbou filiálního kostela, který byl po zrušení doksanského kláštera povýšen na farní. Projektantem stavby byl zřejmě Antonio della Porta, autor řady raně barokních staveb v širším okolí.

Více informací
Dolánky Jiljí