list

Biblické hodiny

V květnu a červnu 2023 budou probíhat setkání nad Písmem na bohušovické faře v rámci mystagogických katechezí pro nově pokřtěné. Příští setkání bude 7.5. v 15:00. Zájemci kontaktujte P. Zdíka.