aktualita

Diecézní setkání mládeže

Pozvánka nejen pro mládež

Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

Termín: 18.–20. listopadu 2022
Místo: Litoměřice

Motto: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1,39)


Diecézní setkání bude i v letošním roce od pátku do neděle a jeho vyvrcholením bude nedělní mše svatá s otcem biskupem o Slavnosti Krista Krále v 10.00 hodin v katedrále. Modleme se za mládež a DSM s farníky, zvláště v týdnu modliteb za mládež 13.–20. listopadu.


PROGRAM

Pátek
18.00 společná mše sv. v kostele Všech svatých
19.00 večeře
20.00 večerní program na DDKT – divadlo Jana Horáka, František Blázen

Sobota
8.00 ranní modlitba a snídaně
9.30 zahájení programu v kině

10.00 beseda na téma současného světa a aktuálního dění v něm (hosté: Jiří Georgijev, Marie Gottfriedová, Matěj Kraus a P. Radek Vašinek) – kino Máj, beseda je otevřena i veřejnosti
12.00 mše svatá – kostel Všech svatých
13.30 oběd – DDKT
15.00 odpolední skupinky (budou probíhat ve dvou blocích) 

- nabídka 1. bloku: Fragmentace mezinárodních vztahů v kontextu ukrajinského konfliktu (Jiří Georgiev); Křesťan v dnešním světě (Matěj Kraus); Misie - Papežská misijní díla (Leoš Halbrštát a diecézní ředitel PMD P. Pavel Morávek); basketbal; výroba růženců a tašek; procházka po Litoměřicích
- nabídka 2. bloku: florbal; výroba růženců a tašek; procházka po Litoměřicích; v případě velkého zájmu se budou opakovat i diskusní skupiny z 1. bloku

18.00 večeře – DDKT
19.00 modlitba – kostel Všech svatých
21.30 otevřená čajovna


Neděle
8.00 ranní modlitba
8.30 snídaně – DDKT
9.15 příležitost svátosti smíření – katedrála
10.00 závěrečná mše svatá s otcem biskupem – katedrála
11.30 předpokládaný závěr

Přihlašování na webu: krizovatka.signaly.cz/pripravujeme, další informace a dotazy: mobil:
732 975 817 (P. Jiří Smolek) a 731 264 305 (Wanda J. Velinská), dcm@dltm.cz

Zpět na obsah