Nábožko

Nábožko – děti

Výuka náboženství pro děti 1. stupně ZŠ probíhá na bohušovické faře podle pedagogiky Franze Ketta. Více zde.

Skupinky:

  • Mladší děti 1. stupeň (1.-2. třída)
  • Příprava na 1. svaté přijímání (zpravidla děti kolem 3. třídy) - další cyklus začne v roce 2024
  • Starší děti 1. stupeň (3.-5. třída)
  • Starší děti 2. stupeň (6.-9. třída) - probíhá v Litoměřicích pod vedením starší mládeže

Výuku vede Kateřina Kroupová. Účast rodičů při hodinách náboženství je možná a vítaná. Zájemci o přihlášení dětí kontaktujte P. Quirína (731 402 403, farnost.doksany@dltm.cz).