Doksany

Historie klášterního kostela Narození Panny Marie v Doksanech začíná s přípravou založení kanonie sester premonstrátek. Základní kámen klášterního kostela byl zřejmě položen v roce 1144 a zhruba o rok později na toto místo, do provizoria, přišly první sestry z kláštera v porýnském Dünwaldu. Uvádí se, že nedokončenou stavbu konsekroval 19. září 1145 olomoucký biskup Jindřich Zdík. V Doksanech vznikla románská trojlodní bazilika, která však již kolem roku 1200 musela být opravována a své prožila i za husitských válek. Po několikeré opravě se chrám dočkal začátkem 18. století barokní přestavby. Na jeho výzdobě se podíleli význační čeští i světoví stavitelé a umělci. Pozoruhodné je, že původní románské zdivo bylo pod bohatou barokní štukovou výzdobou zachováno do výše kleneb. Taktéž na dispozici kostela je ještě dodnes patrné, že nikdy nepřestal být v jádru trojlodní bazilikou, byť interiér i exteriér byl proměněn tak, že se kostel stal význačnou stavební památkou vrcholného baroka. Roku 1998 se k tomuto chrámu opět navrátily sestry premonstrátky. Kostel tak začal sloužit svému původnímu poslání, když se stal znovu centrem kláštera a začala se v něm odehrávat nemalá část života kontemplativních sester.

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla nacházející se na doksanském hřbitově je starší než nedaleko stojící klášterní kostel. Několikrát během historie byl přestavěn. Naposledy se tak stalo v období baroka. Během posledních let jej několikrát navštívili zloději, kteří odcizili většinu mobiliáře. V současné době je kostel po generální opravě exteriéru. Interiér není dosud opraven.