Laus Dei in choro

LAUS DEI IN CHORO. Je to základní heslo kanovníků, jejich základní program života a kámen spirituality. Chvála Boha v chóru (chórovým způsobem).

Můžeš se klidně ptát, jestli to stačí? Jestli je to třeba? Jestli dnes církev nepotřebuje spíš činnější povolání? Potom máš možná toto činnější povolání ty.

Církev povolání kanovníků a kanovnic střeží spolu s ostatními formami a je jisté, že je to pro povolaného cesta spásy. Tito povolaní, žijí-li v pravdě, jsou tu chtěni Bohem. Jejich „činnost“ přispívá k plné kráse Kristovy snoubenky.

Co mohu z této krátké věty, chci-li se nechat inspirovat, vyrozumět?

  • Laus – abych mohl chválit, musím být naplněn úžasem.
  • Dei – Má jít o chválu Boha, tedy: dochází mi, že je úžasný? Úžasu hodný?
  • In choro – Jde o chválu chórovým způsobem, tj.:
  1. Vyjádřením skrze žalmy, musím tedy znát spiritualitu žalmů, žalmistů, nechat se oslnit tím, co oslňovalo žalmisty, odpudit tím, co odpuzovalo žalmisty. Navíc musím žalmy znát a přijmout za své.
  2. Ve společenství: pán si shromažďuje stejně zapálené a žasnoucí.
  3. Chválu Boha v chóru je zvykem zpívat „kdo zpívá, dvakrát se modlí“. Chci připravit Pánu něco krásného?

(ze strahovského archivu)