Bohušovice

Bohušovice

Administrátorem farnosti Bohušovice nad Ohří je P. Zdík Miroslav Jordánek, O.Praem.

Kontaktní informace: +420731402403; farnost.doksany@dltm.cz

 

Kostel svatých Prokopa a Mikuláše nechal v roce 1716 vybudovat doksanský probošt Josef Míka (v úřadu 1709-1733) na místě staršího předchůdce z něhož se dochovala věž. V Míkově deníku se dochovaly záznamy o benedikci kostela 4. července 1716 a o svěcení oltářů. Hlavní oltář byl vysvěcen 15. září 1716 ke cti sv. Prokopa a byly do něj vloženy ostatky mučedníků sv. Honorata, sv. Candida a sv. Pia. O týden později byly vysvěceny boční oltáře ke cti sv. Josefa a sv. Mikuláše.

Autorem projektu byl snad Octavio Broggio. Jedná se o podélnou, jednolodní stavbu s odsazeným pravoúhlým presbytářem orientovaným k východu. Stavba je poměrně úzká, výrazně vertikálně orientovaná. V ose západní průčelí se nachází vtažená hranolová věž, která je zřejmě zčásti gotická, jak napovídá okénko ve druhém patře. Kamenný portál je s chronogramem 1716. Na hlavní římse po stranách věže jsou pískovcové sochy sv. Mikuláše a sv. Prokopa.

Hlavní oltář je barokní a pochází z období stavby. Je rámový, s mnoha uměleckými prvky a s andílky. Titulní obraz, nedávno zrestaurovaný, pochází od premonstráta Siarda Noseckého. V nástavci má obraz Nejsvětější Trojice. Boční oltáře jsou dva. Tyto pozdně barokní oltáře jsou umělého mramoru a pocházejí ze 2. poloviny 18. století. Jeden nese původní obraz sv. Mikuláše a druhý obraz sv. Josefa od místního faráře H. Seykory z období kolem roku 1850. V kostele jsou vzácné pozdně barokní varhany z 2. poloviny 18. století.