Premonstrátští svatí

Celé dějiny církve jsou poznamenány muži a ženami, kteří svou vírou, láskou a svým životem byli majákem pro četné generace a jsou jím také pro nás. Světci vyjevují různými způsoby mocnou a proměňující přítomnost Vzkříšeného. (papež Benedikt XVI.)

Svatost, tj. je pravý a šťastný život, je opravdu možný i pro tebe. Nech, aby milost tvého křtu přinesla ovoce. A nejedná se o kopírování života druhých, protože každý má svůj život a své místo na zemi, jedná se o to, abys díky Boží milosti vytvořil mnoha gesty tu svatost, ke které tě Bůh povolal. (papež František)

 

 • 14. ledna – Svatý Gotfríd, řeholník
 • 4. února – Svatý Bedřich, opat
 • 10. února – Blahoslavený Hugo de Fosses, první opat v Prémontré
 • 17. února – Svatý Evermod, biskup
 • 26. dubna – Svatý Ludolf, biskup a mučedník
 • 24. května – Svatý Heřman Josef, kněz
 • 6. června – Svatý Norbert, biskup a zakladatel premonstrátského řádu
 • 16. června – Svatý Isfríd, biskup
 • 9. července – Svatí Adrián a Jakub, kněží a mučedníci
 • 14. července – Blahoslavený Hroznata, zakladatel kláštera v Teplé a mučedník
 • 13. srpna – Blahoslavená Gertruda z Altenbergu, abatyše
 • 30. srpna – Blahoslavená Bronislava, panna
 • 13. října Blahoslavený Petr Adrián Toulorge, mučedník
 • 20. října – Blahoslavený Jakub Kern, kněz
 • 26. října – Svatý Gilbert, opat
 • 14. listopadu – Svatý Siard, opat

Více informací zde.