Prohlídky

Prohlídky

Návštěvníci mohou v areálu doksanského kláštera navštívit kostel a tzv. románskou "kryptu". Prohlídky probíhají s doprovodem průvodců z řad farnosti, kteří návštěvníky seznámí s historií i současností kláštera.

V dubnu 2023 probíhají prohlídky pouze po předchozí telefonické (723122300) domluvě.

V květnu a červnu 2023 budou prohlídky bez předchozí domluvy v sobotu od 9:45 do 11:20 a od 12:20 do 16:00. V neděli od 12:20 do 16:00 hodin.

V červenci a srpnu 2023 budou prohlídky bez předchozího ohlášení v úterý, středu a ve čtvrtek od 9:45 do 11:20 a odpoledne od 12:20 do 16:00 hodin. V sobotu od 9:45 do 11:20 a odpoledne od 12:20 do 16:00. V neděli pouze odpoledne od 12:20 do 16:00 hodin.

V září 2023 budou prohlídky jen v sobotu od 9:45 do 11:20 a odpoledne od 12:20 do 16:00. V neděli pak pouze odpoledne od 12:20 do 16:00.

Od 1. října 2023 do 30. dubna 2024 si bude možné prohlédnout kostel a kryptu pouze po předchozí dohodě.

K prohlídce v jiných termínech a časech je třeba předchozí rezervace. Doporučujeme provést ji v dostatečném buď telefonicky (723122300) nebo e-mailem (farnost.doksany@dltm.cz). Rezervaci doporučujeme také v případě větší skupiny 20 a více osob. Pokud to bude v našich možnostech, rádi vám vyhovíme.

Prohlídky v Doksanech organizuje společenství farníků z Doksan a vstupné nevybíráme. Je možné přispět do kasičky v kostele na kostel a provoz farnosti.

První prohlídka se koná v 9:45 hod. a trvá přibližně 30–45 minut. Po ní následují další, časy prohlídek zjistíte na banneru umístěného před farou na prvním nádvoří, kde je také sraz před každou prohlídkou.

Těšíme se na vaši návštěvu!