aktualita

Slavnost křtu

Křest ve farnosti Doksany.

Zatímco tělo je ponořeno do vody, duše je ponořena do Krista...

"Zatímco tělo je ponořeno do vody, duše je ponořena do Krista, aby dosáhla odpuštění hříchu a znovu zazářila Božským světlem." Tertullian

O velikonoční vigilii se společenství doksanské farnosti rozrostlo o tři křesťanky. Na křest se připravovaly dlouhou dobu s otci Adriánem a Zdíkem. Přejeme Libuši Marii, Karolíně Marii a Kristýně Janě, aby dál rostly v poznávání Krista a nacházely oporu v doksanském farním společenství.

křest
Zpět na obsah